• Küsi nõu või hinnapakkumist
  Kiri läheb aadressile rando@liimpuit.ee
 • Sinu e-mail

  Vastame kõikidele küsimustele!

 • Pakume hööveldatud ja tugevussorteeritud ehituspuitu, mis vastab Euroopa Liidu poolt välja töötatud standardile EN1912.

   

  Tugevussorteerimine võib toimuda kahel viisil, visuaalselt või masinsorteerimisena.  Viimasel  juhul on levinum variant, kus tootmisliinis liikuvat materjali koormatakse mingi kindla jõuga ja mõõdetakse tema läbipainet.

   

  Visuaalsel tugevussorteerimisel hindab eriväljaõppe saanud sorteerija iga prussi okste arvu, nende paiknemist ja rikete esinemist ning määrab selle alusel prussi tugevusklassi. Tugevussorteerimisel markeeritakse iga pruss tema tugevusklassile vastava templiga. Number tähises näitab saematerjali normatiivset paindetugevust, N/mm2.

   

  Visuaalsel liigitamisel on valiku-kriteeriumideks:
  * okslikkus, oksakohtade asukoht ja iseloom
  * praod, keerdumus, kõverus või muud defektid
  * mahumass ja suvise puidu osatähtsus

   

  Mehaanilisel liigitamisel mõõdetakse saepuidu painutamisel selle elastsusmoodulit. Puidu tugevust hinnatakse elastsusmooduli ja puidu tugevuse suhte alusel. Mehaanilist tugevuse liigitust täiendatakse alati ka visuaalse hinnanguga.

   

  Eurostandardis EN 3381 esitatakse okassaepuidu (ja papli) üheksa tugevusklassi: C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 ja C40. Eestis on levinumad klassid C16 ja C24

   

  Euroopa Liit  on välja töötanud kõikides liikmesriikides kehtivad ühtsed tugevusklassid nn C-klassid, millede miinimumkriteeriumid on toodud järgnevas tabelis.

   

  StandardN1912 C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35 C40
  PaindetugevusN/mm2 14 16 18 22 24 27 30 35 40
  TõmbetugevusN/mm2 8 10 11 13 14 16 18 21 24
  SurvetugevusN/mm2 16 17 18 20 21 22 23 24 26
  ElastsusmoodulKN/mm2 7 8 9 10 11 12 12 13 14
  TihedusKg/m3 290 310 320 340 350 370 380 400 420

   

   

  Tugevussorteeritud puidu standardmõõdud (materjal on kalibreeritud):

   

  Paksus millimeetrites  45

   

  Laius millimeetrites  70/95/120/145/170/195/220/245

   

  NB! Võimalik on saada ka teisi paksusi, selleks palume edastada enda soov: info@liimpuit.ee ning teeme Teile pakkumise.

   

  Kui pikk on tugevussorteeritud puidu tarneaeg?

   

  – Sõltub kogusest ja mõõtudest, aga 1 nädal kuni 4 nädalat.

   

  Keda võiks huvitada tugevussorteeritud puit?

  – Ehitajad

   

  Kus kasutatakse tugevussorteeritud puitu?

  – Ehitistes ja hoonetes