Liimpuittalad

Liimpuittalad

Oleme hea partner kvaliteetse liimpuidu hankimisel. Tarnime nii erinevas mõõdus kui tugevusklassis liimpuitu, mis vastab ootustele ning kestab kaua.

VAATA LÄHEMALT
  liimkilplaadid

  Liimkilbid

    Liimpuitkilp (Edge Glued Panel) on plaadikujuline toode. Liimplaat valmistatakse suhteliselt kitsastest  kalibreeritud puitmaterjalist, mis ühendatakse omavahel külgipidi ja niiviisi moodustubki plaadikujuline toode.  

  VAATA LÄHEMALT
  Saematerjal

  Saematerjal

  Saematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal. Saematerjali liigitatakse puuliigi ja kvaliteediklasside järgi. Tänu sellele saab vastavalt vajadustele leida alati sobiva materjali.

  VAATA LÄHEMALT
  sõrmjätkatud materjal

  Sõrmjätkatud materjal

    Sõrmjätkatud materjale valmistatakse kammipiide kujuliselt sälgutatud  otsega puidutükkide  omavahelise kokkuliimimise teel. Sedasi puidu mõõdud mängivad vähem, võrreldes tavalise saematerjaliga ning seda eriti tingimustes, kus ruumi sise- ja välistemperatuuri vahel esineb olulisi erinevusi.  

  VAATA LÄHEMALT